ขอแสดงความยินดีกับ น้องธันยชนก แสงภานุพงศ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน NPUST ประเทศไต้หวัน