โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์


โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566