เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนมแพะ ในงานมหกรรมแพะภาคใต้ครั้งที่ 1


ฟผศ.ดร.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ และ ผศ.ดร.เสาวภา เขียนงาม เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนมแพะ
ในงานมหกรรมแพะภาคใต้ครั้งที่ 1

วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ราละเอียดตามลิงค์ : https://www.facebook.com/photo?fbid=2026659224161372&set=pcb.2026659684161326