รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์วัดทุ่งจับญวณ


วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 06.30 – 08.30 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2565 (ภาคเช้า) โดยอาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี เป็นประธานจุด ธูป เทียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย (อาคารบริหาร ศาลตายาย และเทวาลัยพระคเณศ) เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสักการะเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คณะผู้บริหารคณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดี และ ผศ.ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์วัดทุ่งจับญวณ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี