มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง โดย อ.ดร.ภวพล คงชุม รองอธิการบดี เพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม รวมทั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ ZOOM พร้อมกันกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ ห้องศิลป์เพชร ชั้น 2 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ