พิธีลงนามการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน


พิธีลงนามการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
กับ มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน

ดำเนินการโดย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom