ประกาศของคณะฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อดิน) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อดิน) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดรา...

Read more...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

Read more...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi...

Read more...