ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Category: Faculty Announcement, Press Release

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสุกรขุน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)