ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อดิน) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บ่อดิน) ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)