จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566 (ภาคเช้า)

Category: News & Activities

วันที่ 13 กันยายน 2566

เวลา 06.30 – 08.00 น.

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2566 (ภาคเช้า) โดยอาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร(ผู้แทนรองอธิการบดี เพชรบุรี) เป็นประธานจุด ธูป เทียน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย(อาคารบริหาร ศาลตายาย และเทวาลัยพระคเณศ) เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสักการะเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมตักบาตรอาหารแห้ง ถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์วัดทุ่งจับญวณ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี