งานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม


วันที่ 14 กันยายน 2565 ผศ.ดร. อรรถพล เทียนทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฐิกานต์ คนไว นางสาวธารารัตน์ แก้วพานัง นางสาววริศรา ทรัพย์คลัง และนางสาวธนัชชา เทียมอัมพร ตัวแทนชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลเหรียญทองแดงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย โดยกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม
ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอน จ.นนทบุรี