คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2


คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ในการประกวดแกะสลักหยวกกล้วย (แทงหยวก) ในงานอัตลักษณาภาษาศิลป์กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์