คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 38


คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 38

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 1 พฤษภาคม 2566