ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564


ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม