การจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ เนื่องในงาน “แพะภาคใต้ ครั้งที่ 2”


การจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ เนื่องในงาน “แพะภาคใต้ ครั้งที่ 2” (ในงานเกษตรภาคใต้) โดย ผศ.ดร.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ นำผลิตภัณฑ์ไปร่วมจัดนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์มาแสดงหลักๆ มี โลชั่นนมแพะ,สบู่นมแพะ, เนื้อแพะแดดเดียว, เบอร์เกอร์เนื้อแพะ,บาร์บีคิวเนื้อแพะ และซุปเนื้อสามกษัตริย์ และมีการโชว์เมนูพิเศษ “แพะหัน”

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในวันที่ 12-20 สิงหาคม 2565